eKasa aktualizačný balíček pre registračné pokladnice MRP CRLX ACLAS – čierna a biela.

eKasa aktualizačný balíček pre ACLAS model MRP-CRLX + Upgrade KIT

 • užívatelia súčasnej MRP CRLX ( čierna ) + UPGRADE KIT - rozšírenie o e-klienta pre MRP eKASA 8000, ktorý zabezpečí pripojenie On line Registračnej Pokladnice (ďalej len ORP) na portál FS SR. Tlač pokladničných dokladov bude prebiehať na súčasnej MRP CRLX (čierna).
 • Po upgrade nebude možné blokovať PLU priamo na pokladni, ale len cez mobilnú aplikáciu v mobile, tablete alebo cez MRP programy(Sklad, Maloobchod, Reštaurácia, K/S) v PC.
 • užívatelia staršej MRP CRL (biela) + UPGRADE KIT - rozšírenie o e-klienta pre MRP eKASA 8000, ktorý zabezpečí pripojenie ORP na portál FS SR. Tlač pokladničných dokladov bude prebiehať na MRP CRL (biela). Po úpravách firmware pôvodná biela ACLAS MRP CRLX pokladňa tlačí QR kód približne 25 sekúnd. Vytlačenie celého dokladu tak môže trvať viac ako 30 sekúnd. Ďalšie urýchlenie tlače paragónu na bielej ACLAS MRP CRLX nie je možné, obmedzením je práve tlač QR kódu. Pri častej tlači paragónu, alebo v prevádzkach, kde sa kladie dôraz na rýchle vybavenie zákazníka doporučujeme riešenie e-klienta MRP eKASA 8000 s novou termo tlačiarňou.Celková hodnota Aktualizačného balíčka pre ACLAS MRP CRLX je 209 € s DPH. Samotné zavedenie upgrade-u je spojené s ďalšími poplatkami za služby, nakoľko je nutné pokladňu najprv defiškalizovať a až potom je možné prerobenie na online registračnú pokladnicu.Prijatá 50% záloha za upgrade balíček.
  Názov Cena s DPH
  Ukončenie prevádzky fiškálnej tlačiarne 48 €
  Aktualizačný balíček Aktualizačný balíček MRP eKasa 8000(na ON-LINE reg. pokladnicu) k ACLAS MRP CRLX  (chránené dátové úložisko) + komunikačný softvér 171 €
  Prerobenie fiškálnej tlačiarne na online registračnú pokladnicu (ORP) 60€
  Spolu 279€
   

Hlavné výhody

 • Malé rozmery - veľa funkcií - vysoký výkon
 • Certifikovaná podľa nového zákona 289/2008 Z.z.
 • Rýchlosť tlače až 150mm/s
 • Prepojenie s MRP softvérom - komplexné pokladničné riešenie dodané od jednej firmy
 • Kapacita až 5000 PLU
 • Jednoduché a intuitívne ovládanie
 • Certifikovaná elektronická registračná pokladňaProgramová podpora v moduloch : MRP K/S od verzie 4.51.009 MRP Sklad od verzie 6.70.679 MRP Maloobchodu od verzie 6.70.157 MRP Reštaurácie od verzie 3.62.008
232.50 bez DPH | 279.00 s DPH |
Pridať do košíka