Zdravie – ochranné rúška, dezinfekcia a iné pomôcky na boj proti korona vírusu covid-19

Akcia!
Ochranné rúška 3-vrstvové vysokej kvality z netkanej textílie

Rúško jednorázové 3-vrstvové vysokej kvality z netkanej textílie – 100 kusov

Rúško jednorázové 3-vrstvové vysokej kvality z netkanej textílie - 100 kusov

Ochranné rúška sú základnou ochranou dýchacích ciest. Rúška si pravidelne meňte a berte do úvahy že účinnosť takéhoto rúška sa znižuje s jeho zvyšujúcou sa vlhkosťou. Dbajte na správne nasadzovanie a nosenie rúška. Výhody nášho produktu:
 • výborná priľnavosť k tvári
 • ochrana nositeľa aj jeho okolia proti kvapôčkovej infekcii
 • komfortné na nosenie
 • vysoká účinnosť bakteriálnej filtrácie
  Spôsob použitia Ochranné rúško si nasaďte tak, aby zakrývala Váš nos, ústa a bradu. Gumičky si umiestnite za uši. Pri nasadzovaní rúška a pri jeho používaní sa jej podľa možností nedotýkajte a dotýkajte sa len upevňovacích gumičiek. Pri odoberaní rúška z tváre sa nedotýkajte prednej časti rúška, ktorá môže byť kontaminovaná. Nepotrebné rúško vyhoďte do koša na odpadky. Ruky si umyte vhodným dezinfenkčným prostriedkom (alkoholom, dezinfekčným gelom alebo mydlom a vodou). Ruky si umyte aj pri náhodnom dotyku s prednou časťou rúška v prípade ak už rúško je / bolo použité. Rúška nie sú jedinou ochranou proti koronavírusu! Súčasne s rúškami je potrebné chrániť si aj oči, ruky a dodržiavať ostatné hygienické opatrenia a zvyšovať imunitu organizmu.
70.83 27.50 bez DPH | 33.00 s DPH |
Pridať do košíka
Akcia!
Ochranné rúška 3-vrstvové vysokej kvality z netkanej textílie

Rúško jednorázové 3-vrstvové vysokej kvality z netkanej textílie – 50 kusov

Rúško jednorázové 3-vrstvové vysokej kvality z netkanej textílie - 50 kusov

Ochranné rúška sú základnou ochranou dýchacích ciest. Rúška si pravidelne meňte a berte do úvahy že účinnosť takéhoto rúška sa znižuje s jeho zvyšujúcou sa vlhkosťou. Dbajte na správne nasadzovanie a nosenie rúška. Výhody nášho produktu:
 • výborná priľnavosť k tvári
 • ochrana nositeľa aj jeho okolia proti kvapôčkovej infekcii
 • komfortné na nosenie
 • vysoká účinnosť bakteriálnej filtrácie
  Spôsob použitia Ochranné rúško si nasaďte tak, aby zakrývala Váš nos, ústa a bradu. Gumičky si umiestnite za uši. Pri nasadzovaní rúška a pri jeho používaní sa jej podľa možností nedotýkajte a dotýkajte sa len upevňovacích gumičiek. Pri odoberaní rúška z tváre sa nedotýkajte prednej časti rúška, ktorá môže byť kontaminovaná. Nepotrebné rúško vyhoďte do koša na odpadky. Ruky si umyte vhodným dezinfenkčným prostriedkom (alkoholom, dezinfekčným gelom alebo mydlom a vodou). Ruky si umyte aj pri náhodnom dotyku s prednou časťou rúška v prípade ak už rúško je / bolo použité. Rúška nie sú jedinou ochranou proti koronavírusu! Súčasne s rúškami je potrebné chrániť si aj oči, ruky a dodržiavať ostatné hygienické opatrenia a zvyšovať imunitu organizmu.
56.25 14.16 bez DPH | 16.99 s DPH |
Pridať do košíka
Akcia!
Respirátor KN95 - Rúško na tvár - ochranný faktor FFP2

Respirátor KN95 – Rúško na tvár – ochranný faktor FFP2 – 10 ks

KN95 ochranný respirátor blokuje až 95% 0,3 mikrometrových častíc z ovzdušia. Na rozdiel od lekárskych rúšok, KN95 ochranný respirátor bezpečne prilieha na vašu tvár a pokožku, čím zaručí maximálnu ochranu.. Nevhodné alebo nesprávne nasadené bežné lekárske rúška neposkytuju dokonalú ochrana pred škodlivými mikročasticami, ktoré sa dostávajú do vášho organizmu zo vzduchu.  

Vlastnosti:

 • 100% KQC materiál
 • Veľkosť: Univerzálna
 • Respirátor je bez výdychového ventilu, označovaný aj ako zdravotnícky respirátor
 • Norma: EN 149:2001+A1:2009 (Ochranné prostriedky dýchacích orgánov)
 • Kategória respirátora KN95
 

Obsah balenia:

10 ks respirátorov KN95   Zakazuje sa počas krízovej situácie predávať alebo prevádzať osobný ochranný prostriedok, ktorý je určeným výrobkom podľa osobitného predpisu) a ktorý patrí do skupiny osobných ochranných prostriedkov rizikovej kategórie III podľa osobitného predpisu) a slúži na ochranu dýchacích orgánov pred látkami a zmesami, ktoré sú nebezpečné pre zdravie, a pred škodlivými biologickými faktormi podľa osobitného predpisu) ktorý je filtračnou tvárovou polmaskou kategórie FFP2, FFP3 (ďalej len „osobný ochranný prostriedok“), inej osobe ako: a) poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť na území Slovenskej republiky, b) zdravotníckemu pracovníkovi, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie na území Slovenskej republiky, c) orgánom štátnej správy alebo územnej samosprávy, d) právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi, ktorá je podľa osobitného predpisu povinná zabezpečovať tieto osobné ochranné prostriedky a vykonáva práce uvedené v prílohe tohto zákona, pri ktorých je používanie týchto osobných ochranných prostriedkov nevyhnutné z dôvodu ochrany života a zdravia, e) právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá má uzatvorenú zmluvu o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad pre dohľad“), f) právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá poskytuje pohrebné služby na území Slovenskej republiky, g) zamestnancovi súdnolekárskeho a patologickoanatomického pracoviska úradu pre dohľad, h) osobe, pri ktorej na to existujú zdravotné dôvody, i) osobe, ktorá distribuuje tieto osobné ochranné prostriedky na území Slovenskej republiky a ktorá má sídlo alebo miesto výkonu podnikania na území Slovenskej republiky a ktorá tieto osobné ochranné prostriedky ďalej predáva alebo prevádza iba osobám uvedeným v písmenách a) až h).
82.50 16.25 bez DPH | 19.50 s DPH |
Pridať do košíka
Akcia!
Ochranné rúška 3-vrstvové vysokej kvality z netkanej textílie

Rúško jednorázové 3-vrstvové vysokej kvality z netkanej textílie – 10 kusov

Rúško jednorázové 3-vrstvové vysokej kvality z netkanej textílie - 10 kusov

Ochranné rúška sú základnou ochranou dýchacích ciest. Rúška si pravidelne meňte a berte do úvahy že účinnosť takéhoto rúška sa znižuje s jeho zvyšujúcou sa vlhkosťou. Dbajte na správne nasadzovanie a nosenie rúška. Výhody nášho produktu:
 • výborná priľnavosť k tvári
 • ochrana nositeľa aj jeho okolia proti kvapôčkovej infekcii
 • komfortné na nosenie
 • vysoká účinnosť bakteriálnej filtrácie
  Spôsob použitia Ochranné rúško si nasaďte tak, aby zakrývala Váš nos, ústa a bradu. Gumičky si umiestnite za uši. Pri nasadzovaní rúška a pri jeho používaní sa jej podľa možností nedotýkajte a dotýkajte sa len upevňovacích gumičiek. Pri odoberaní rúška z tváre sa nedotýkajte prednej časti rúška, ktorá môže byť kontaminovaná. Nepotrebné rúško vyhoďte do koša na odpadky. Ruky si umyte vhodným dezinfenkčným prostriedkom (alkoholom, dezinfekčným gelom alebo mydlom a vodou). Ruky si umyte aj pri náhodnom dotyku s prednou časťou rúška v prípade ak už rúško je / bolo použité. Rúška nie sú jedinou ochranou proti koronavírusu! Súčasne s rúškami je potrebné chrániť si aj oči, ruky a dodržiavať ostatné hygienické opatrenia a zvyšovať imunitu organizmu.
11.25 3.25 bez DPH | 3.90 s DPH |
Pridať do košíka
Akcia!
Ochranné rúška 3-vrstvové vysokej kvality z netkanej textílie

Rúško jednorázové 3-vrstvové vysokej kvality z netkanej textílie – 1 kus

Rúško jednorázové 3-vrstvové vysokej kvality z netkanej textílie - 1 kus*

Ochranné rúška sú základnou ochranou dýchacích ciest. Rúška si pravidelne meňte a berte do úvahy že účinnosť takéhoto rúška sa znižuje s jeho zvyšujúcou sa vlhkosťou. Dbajte na správne nasadzovanie a nosenie rúška. Výhody nášho produktu:
 • výborná priľnavosť k tvári
 • ochrana nositeľa aj jeho okolia proti kvapôčkovej infekcii
 • komfortné na nosenie
 • vysoká účinnosť bakteriálnej filtrácie
  Spôsob použitia Ochranné rúško si nasaďte tak, aby zakrývala Váš nos, ústa a bradu. Gumičky si umiestnite za uši. Pri nasadzovaní rúška a pri jeho používaní sa jej podľa možností nedotýkajte a dotýkajte sa len upevňovacích gumičiek. Pri odoberaní rúška z tváre sa nedotýkajte prednej časti rúška, ktorá môže byť kontaminovaná. Nepotrebné rúško vyhoďte do koša na odpadky. Ruky si umyte vhodným dezinfenkčným prostriedkom (alkoholom, dezinfekčným gelom alebo mydlom a vodou). Ruky si umyte aj pri náhodnom dotyku s prednou časťou rúška v prípade ak už rúško je / bolo použité. Rúška nie sú jedinou ochranou proti koronavírusu! Súčasne s rúškami je potrebné chrániť si aj oči, ruky a dodržiavať ostatné hygienické opatrenia a zvyšovať imunitu organizmu. * Rúška sú balené po 10 alebo 50 kusov.
1.13 0.32 bez DPH | 0.38 s DPH |
Pridať do košíka
Akcia!
Dezinfekt (70%) 5 litrov - Univerzálny liehový dezinfekčný prostriedok na báze bioetanolu

Dezinfekt (70%) 5 litrov – Univerzálny liehový dezinfekčný prostriedok na báze bioetanolu

Dezinfekt 70% je prostriedok určený na dezinfekciu plôch a predmetov, len na vonkajšie použitie. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Prostriedok neriediť. Obsah balenia - 5 litrov.
32.92 29.08 bez DPH | 34.90 s DPH |
Pridať do košíka