Akcia!

Defiškalizácia registračných pokladní

50.00 bez DPH | 60.00 s DPH |

Defiškalizujeme všetky najznámejšie pokladne od výrobcov:

ELCOM, BOWA, MRP, AXIS Distribution, VAROS, A3Soft …

pokladnice pod názvom:

Euro, Datecs, Aclas, Custom, Ditron, FiskalPRO…

Defiškalizácia registračnej pokladne zahŕňa:

  • stiahnutie dát z registračnej pokladne
  • archiváciu stiahnutých dát
  • odpojenie fiškálnej pamäte
  • odovzdanie stiahnutých dát a fiškálnej pamäte zákazníkovi
  • zápis do Knihy ERP pre ukončnie prevádzky pokladnice

 

Na sklade

Katalógové číslo: F0001-1 Kategórie:

Popis

Popis

Ako servisná organizácia registrovaná finančnou správou Vám vieme pokladňu defiškalizovať t.j. ukončiť prevádzku pokladnice – bez dalších prieťahov. Defiškalizujeme všetky najznámejšie pokladne od výrobcov: ELCOM, BOWA, VAROS, MRP, AXIS Distribution, A3Soft – pokladnice pod názvom – Euro, Pegas006, Pegassino, FT4000, Aclas CRLX, UPOS, Custom, Ditron, ZIP, FiskalPRO vid.

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy

Celkový zoznam pokladníc:

FT4000, model: TMT20, EFox – T – ELCOM RP80, ELCOM LK-T20/LK-T200, ELCOM LK-TE202, SmartPrinterZ, PCPOS2 model: A15, PCPOS2 model: A10, PCPOS2 model: W15, PCPOS2 model: W10, Euro-200 T model F, Euro-150 TE Flexy, Euro-100 T model F, Euro-50TE Medi, Euro-50TE Smart, Euro-50 TE CASH model F, Euro-50 TE Mini model F, Euro-50 T Mini model F, MRP CRLX, DATECS DP-500/F, DATECS MP-55LD/F, DATECS MP-55L/F, DATECS MP-55B/F, DATECS MP-55BP/F, Euro-2100 TE model F, Euro-2100 model F, Euro-2000 TE Alpha model F, Euro-2000 T Alpha model F, Euro-100 T model F, Euro-500 TX Handy model F, Euro-500 TE Handy model F, Euro-500 T Handy model F, Euro-200 TX model F, Euro-200 TE model F, DATECS DP-50D/F, DATECS DP-50/F, CUSTOM model JSMART, CUSTOM model BIG TOUCH, CUSTOM model BIG II TOUCH, CUSTOM model BIG II, CUSTOM model BIG 3 TOUCH, CUSTOM model BIG 3, DITRON model ZIP ETH, DITRON model ZIP, DITRON model SIMA ETH, DITRON model SIMA, DITRON model QUADRA ETH, DITRON model QUADRA, DITRON model MIRA ETH, DITRON model MIRA, DITRON model HENY ETH, DITRON model HENY, DITRON DI 50 MIRA, DITRON DI 50, ACLAS CRLX, FT4000, model: SRP350.1, Pegas FM-06, Model E.4.0/1, Pegas FM-06 Model N.NCR7197, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM210, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06, Model N.1.0/1, Pegas FM-06, Model G.2.0/1, Pegas FM-06, Model B.4.0/1, Efox – T Epson TM-T88iv, FT4000, model: TMU950, FT4000, model: TMH6000, FT4000, model: TMU220, Pegas FM-06, Model B.2.0/1, Pegas FM-06, Model E.2.0/1, Pegas FM-06 Model W.TH210, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06, Model B.SRP350, VFD/LCD/MMD, 1NPE 230 V 50 Hz/trieda I., Efox – T Epson TM-T88V, FT4000, model: PP6800, Pegas FM-06 Model E.TM-J7000 VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06, Model E.3.0/1, Pegas FM-06, Model G.1.0/1, Pegas FM-06 Model B.STP131, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM220, VFD/LCD/MMD, MINI EFox, Pegassino FT model B.SRP150, Efox – T BIXOLON SRP-350 II, Pegas FM-06, Model B.3.0/1, Pegas FM-06, Model E.1.0/1, Pegas FM-06 Model G.5890, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model B.SRP270, VFD/LCD/MMD, FT4000, model: SRP275, FT4000, model: HSP7000, FT4000, model: SP500, FT4000, model: OK085, Pegas FM-06, Model B.1.0/1, Efox – T ELCOM LK-TE202, Efox – T ELCOM LK-TE212, Efox – T ELCOM LK-T20, Pegas FM-06, Model L.1.0/1, Pegas FM-06, Model G.4.0/1, Pegas FM-06, Model G.3.0/1, Pegas FM-06 Model E.TM90, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model B.SRP350N, VFD/LCD/MMD, Pegassino FT model S.BL112, Pegas FM-06 Model E.TM88, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model L.LK-T20, VFD/LCD/MMD, Efox – M BIXOLON SRP-275, Efox – M ELCOM LK-D30, Efox – T ELCOM LK-T200, Pegas FM-06 Model O.085, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model B.SRP275, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model G.7645, VFD/LCD/MMD, PCPOS1 model 2, PCPOS1 model 3, FT4000, model: SRP350.2, FT4000, model: TMT88, Pegas FM-06 Model G.80250, VFD/LCD/MMD, Efox – T BIXOLON SRP-350, Efox – M Epson TM-U220, Pegas FM-06, Model B.5.0/1, Pegas FM-06 Model G.58120, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM-H6000 VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model W.TH230, VFD/LCD/MMD, Elcom-500 FP model F, FT4000, model: SRP350, FT4000, model: RP300, FT4000, model: TSP650, Pegassino FT model G.5870