iKelp Pokladňa a Sklad – obchod, sklad, reštaurácia – ročná licencia

79.00 bez DPH | 94.80 s DPH |

 • Príjem, výdaj, prevodky, skladové karty, kontakty a fakturácia
 • Výroba, rozbory, štatistiky, výkaz alkoholu, obalové konto, inventúry
 • Cenové hladiny, zľavy, vernostné karty
 • Dotykový aj nedotykový predaj, pripojenie registračných pokladníc
 • Aktualizácie a základná podpora je už v cene programu!

Na sklade

Katalógové číslo: iKelpPokladňaSklad Kategória:

Popis

Popis

Zoznam skladových kariet

SKLADOVÉ KARTY

 Evidencia skladových kariet poskytuje širokú škálu nástrojov pre vytváranie, zaraďovanie a vyhľadávanie/výber jednotlivých záznamov.

Evidencia skladových kariet umožňuje:

 • Vytváranie nových skladových kariet s možnosťou kópie z existujúcej
 • Úprava vlastností a cien (aj hromadne)
 • Sledovanie skladových pohybov
 • Tlač cenoviek / etikiet, cenníkov, zoznamov a stavu zásob
 • Export vybraných údajov do Excelu
 • Naprogramovanie PLU v pripojených registračných pokladniciach
 • Importy/Exporty (v závislosti od zakúpených a aktivovaných modulov)
 • Široké spektrum filtrov a výberu skladových kariet
 • a mnohé iné …

Vybrané vlastnosti skladových kariet:

 • 3 cenové hladiny s možnosťou uzamknutia cien
 • čiarové kódy / EAN (automatické prideľovanie, viac kódov na jednej skladovej karte)
 • rozšírené užívateľské vlastnosti (hmotnosť, rozmer, …)
 • objem a percento alkoholu
 • zaradenie do skupín alebo skladových kategórií
 • predajné on-line väzby
 • dodávateľské kódy
 • príznaky (predaj zlomkového množstva, vážený tovar, vratný tovar, …)
 • zaraďovanie do stromových kategórií
 • obrázky
 • a ďalšie…

SKLADOVÝ PRÍJEM

 Evidencia príjemiek slúži najmä na (program umožňuje vytvoriť aj vlastné druhy pohybov):
 • nákup tovaru
 • inventúrny príjem

Aplikácia poskytuje rôzne nástroje, ktoré uľahčujú evidenciu príjemiek:

 • Filtre pre rýchlejšie vyhľadávanie: dátumový rozsah, vybraný druh dokladu, vyhľadávanie podľa kontaktu
 • Tlač nových cenoviek alebo etikiet pre práve prijímaný tovar
 • Naprogramovanie PLU v OFF-LINE registračnej pokladni novým tovarom a zmenenými cenami
 • Príjem tovaru v cenách s DPH – automatický prepočet na ceny bez DPH
 • Cenotvorba priamo pri príjme
 • Zobrazenie a porovnanie histórie nákupov
 • Rozpočítanie prepravných a poštových nákladov do nákupných cien

SKLADOVÝ VÝDAJ

 Evidencia výdajok slúži najmä na (systém umožňuje vytvoriť aj vlastné druhy pohybov):
 • výdaj na spotrebu
 • inventúrny výdaj
 • výdaj z predaja
 • výdaj na výrobu
Zoznam skladových dokladovSkladová príjemka
Skladové pohyby

SKLADOVÉ POHYBY

 Prezeranie pohybov skladových kariet je jedným z najdôležitejších analytických nástrojov skladového hospodárstva. Nástroje, ktoré Vám poskytuje aplikácia už vo svojej základnej licencii, Vám výrazne uľahčia prácu a poskytnú dôležité informácie. Sú to najmä:
 • chronologické zobrazenie skladových pohybov so všetkými potrebnými informáciami
 • rýchly prechod do úpravy dokladu, ktorý daný pohyb vytvoril
 • kumulatívne zobrazenie pohybov: po mesiacoch, po ročných obdobiach
 • vyhľadávanie
 • vybrané filtre:
  • dátumový rozsah
  • pohyby vybraného kontaktu
  • druhy dokladov
  • sklady
  • pohyby vybraného správcu kontaktov

PREDAJ DOTYKOM AJ KLÁVESNICOU

 Vy si určujete, či vám viac vyhovuje ovládať aplikáciu dotykom alebo uprednostňujete klávesnicu a myš. Vďaka jednoduchému ovládaniu sa však nikdy nestratíte. Aplikácia podporuje pripojenie rôznych zariadení, ktoré sú potrebné pri predaji. Viac informácií a popis predaja nájdete na stránke [Dotyková pokladňa]
Zoznam dokladov

DOKLADY – EVIDENCIA PREDAJA – FAKTURÁCIA

 Aplikácia tiež poskytuje tvorbu širokého spektra daňových dokladov.
Zoznam dokladov
Zoznam skladových karietZoznam skladových kariet

ADRESÁR KONTAKTOV

 V aplikácii iKelp Pokladňa a Sklad umožňuje adresár kontaktov pomerne širokú funkcionalitu. Slúži na evidenciu dodávateľov, odberateľov a koncových zákazníkov. Zároveň získavate prehľadné informácie o každom odberateľovi/dodávateľovi.

Informácie, ktoré je možné evidovať v kontaktoch:

 • obchodné meno, pobočka, hlavná kontaktná osoba
 • adresa sídla
 • IČO, DIČ, IČ DPH
 • mobil, telefonický kontakt, fax, email, web, Skype, VOIP
 • email pre doklady
 • maximálny kredit a povolená platobná disciplína
 • registračné číslo SBL a ďalšie informácie potrebné pre výkaz alkoholov
 • neobmedzený počet adries fakturačných, poštových a dodacích
 • poznámky a GPS pozícia ku kontaktným adresám
 • možnosť evidencie viacerých bankových účtov daného kontaktu
 • zadeľovanie kontaktov do skupín
 • viazané kontakty (napríklad pobočky alebo ďalšie prevádzky odberateľa)
 • splatnosť, zľava, cenová hladina
 • pridelený kód vernostnej karty
 • pridelený obchodník

Adresár kontaktov umožňuje rýchly prístup k informáciám vybraného kontaktu a to najmä:

 • zoznam neuhradených dokladov
 • obalové konto
 • zoznam skladovych kariet, ktorý zobrazuje ceny pre daný kontakt
 • dodaný tovar – skladové pohyby na daný kontakt

EVIDENCIA PREDAJA OBALOV – OBALOVÉ KONTO

 V aplikácii iKelp Predajca v zozname skladových kariet je možné vytvárať skladové karty typu “Obal”. Tie sú špecifické tým, že po nastavení systému sú sledované pohyby týchto kariet na jednotlivých odberateľov. Takto je možné sledovať, koľko a aké obaly sa v danej chvíli nachádzajú u jednotlivých/všetkych odberateľov. Obalové konto je možné zobrazovať na jednotlivé kontakty, alebo pre všetky kontakty kumulovane. Ďalej je možné tlačiť rôzne výstupné zostavy.

REGISTRAČNÉ POKLADNICE

 Základná licencia aplikácie iKelp Predajca umožňuje pracovať s registračnými pokladnicami EURO v režime OFF-LINE. V tomto prípade sa využívajú skladové karty na naprogramovanie položiek PLU v pokladnici. Počas dňa obsluha predáva na bežnej registračnej pokladnici, ktorá eviduje zoznam predaného tovaru. Obvykle počas dennej uzávierky je tento denný predaj prenesený do aplikácie, ktorá zabezpečí odpis tovaru zo skladu a evidenciu predaja ako takého.

ROZBORY – ŠTATISTIKY – VÝKAZ ALKOHOLU

 Rozbory a štatistiky patria k dôležitým vlastnostiam každého obchodného systému a skladového hospodárstva. Program umožňuje vykonávať rôzne typy rozborov so zohľadnením veľkého množstva kritérií. Súčasťou je samozrejme aj výkaz alkoholu a evidencia spotrebiteľského balenia liehu – SBL.

Možnosti filtrovania v základných rozboroch:

 • všetky sklady alebo vybraný sklad
 • obdobie – podľa dátumu pohybu na sklade alebo podľa zdaniteľného plnenia
 • druhy dokladov
 • užívatelia, ktorí dané doklady vytvorili
 • adresy kontaktov na pohyboch (dodávatelia / odberatelia)
 • vybrané skladové karty
 • kategórie, skupiny a stromové kategórie skladových kariet

Vďaka širokým možnostiam filtrovania sa pri manažérskych pohľadoch dopracujete k požadovaným informáciám a štatistikám. Vybrané údaje je možné zoradiť a následne exportovať do súboru Excel.

Možnosti radenia v základných rozboroch:

 • marža v percentách
 • marža v hodnote
 • dátum
 • poskytnutá zľava
 • skupiny a dátum
 • názov položky a dátum
 • kód položky

Základné rozbory naviac umožňujú rôzne možnosti tlače výstupných zostáv:

 • obratová súpiska, detailná alebo kumulovaná
 • prehľad príjmov / výdajov
 • rozpis podľa užívateľov alebo kategórií
 • rozpis podľa druhov dokladov alebo skupín, detailne alebo kumulovane
Zoznam skladových karietZoznam skladových kariet

SLEDOVANIE HISTÓRIE ZMIEN

 Sledovanie histórie zmien a úkonov užívateľov je dôležitou súčasťou každého prepracovaného informačného systému. Vďaka histórii zmien môžete sledovať a monitorovať korektné správanie užívateľov.

Výhody sledovania histórie zmien:

 • monitorovanie, či užívatelia zámerne menia predajné ceny
 • kontrola čašníkov, či zámerne odoberajú položky z dokladov
 • sledovanie úprav dokladov a skladových kariet
 • monitorovanie prípadných vybraných problémov

ZÁLOHY A OBNOVA DATABÁZY

 Údaje v databáze sú tou najcennejšou časťou celého riešenia informačného systému. Aplikácia poskytuje niekoľko nástrojov pre uľahčenie zálohovania:
 • záloha a obnova databázy ako možnosť priamo v prihlasovacom okne aplikácie
 • vykonávanie zálohy pri ukončovaní aplikácie (na opýtanie, automaticky)
 • možnosť zadania hesla pre archívy záloh
 • archivácia viacerých záloh spätne a prístup k nim
 • zálohovanie na USB kľúč alebo disk, iný počítač v sieti (podľa nastavení)